A végtagi perifériás idegek ultrahang vizsgálata

A képalkotó diagnosztika ezen új modalitásának kiemelkedő szerepe van a mindennapi gyakorlatban a végtagi perifériás idegek elváltozásainak differenciáldiagnosztikájában, a további diagnosztikus és terápiás stratégia megtervezésében.

Perifériás neurosonographia specialistánk: dr. Farbaky Zsófia főorvos

Rendelési idő: keddenként 15:00 – 20:00 között
Időpontért keressék ügyfélszolgálatunkat!

A perifériás végtagi idegek közvetlenül vizsgálhatók nagy felbontású ultrahang készülékkel, magas frekvenciájú, speciális 12-18 MHz-es linearis transducerrel, megfelelő gyakorlattal.

Ultrahangvizsgálatnál pontos beállítás után méréseket végzünk longitudinalis és transversalis síkban, analizáljuk az ideg echoszerkezetét. Megítéljük a fasciculusok méretét, az ideg burkának, az epineurium externum vonalának folytonosságát, lefutását, vastagságát. Vizsgáljuk a perineuralis és intraneuralis, interfascicularis ereket, a vascularisatiót. Áttekintjük a perifériás ideg környezetét, a paraneuriumot.

A neurosonographiás (idegi ultrahang) vizsgálatok nagy gyakorlati és elméleti tudást igényelnek, az idegek vizsgálata bonyolult, időigényes. Ezért rendkívül fontos a neurosonographiát megelőző részletes klinikai, neurológiai vizsgálat, a megfelelő indikáció felállítása, konkrét probléma felvetés, a vizsgálandó régió, ideg megjelölése (melyik végtag, melyik ideg, melyik szakaszát, melyik alagutat szükséges megvizsgálni), illetve bizonyos esetekben szükséges a személyes konzultáció a klinikus és a radiológus orvos között.

Mit hozzon magával az idegi-ultrahang vizsgálatra?

Neurosonographiás vizsgálathoz elengedhetetlen a pontos, részletes anamnézis, a betegre vonatkozó előzmények, postoperatív esetben a műtéti leírás áttekintése.

Rendkívül fontos, hogy a képalkotó vizsgálatoknak nemcsak a lelete, hanem a képi dokumentációja is rendelkezésünkre álljon, ezt a beteg mindig hozza magával!

Szükségesek a röntgenfelvételek: a csontsérülések pontos helyének, mechanizmusának, esetleges avulsiós csontsérüléseknek, kitört csontdaraboknak, a callusképződés nagyságának megítélésére.

Traumás postoperatív vizsgálatoknál a röntgenfelvételeken fontos látni az osteosynthesis helyét, a fémanyagok, lemezek, csavarok, tűződrótok pontos elhelyezkedését, számát, nagyságát.

Csak ezek birtokában, ismeretében végezhető el korrekt neurosonographiás vizsgálat.

A neuropathiák differenciáldiagnosztikájában, az ideg sérülésének megítélésében rendkívül fontos a korai diagnózis, az időfaktor!  Nagy előnye az ultrahangvizsgálatnak, hogy akkor is alkalmazható, amikor ENG-EMG vizsgálat (még) nem készíthető, vagy nem értékelhető!

Postoperatív traumás eseteknél az ideg fémanyag mellett is vizsgálható!

A patológiás elváltozások, idegsérülések pontos helyének meghatározása, bejelölése, az esetleges anatómiai variációk feltérképezése rendkívüli segítség a sebészeti beavatkozásoknál. Jól alkalmazható az ultrahangvizsgálat az idegsérülések, patológiás elváltozások morfológiájának követésére, kontrollálására.

Neurosonographiával kimutathatunk hereditaer neuropathiákat, fejlődési anomáliákat, compressiós elváltozásokat, traumás sérüléseket (tractio, contusio, penetráló sérülések, transsectio, dissectio), postoperatív eltéréseket, tumorokat.

A perifériás idegen látható patológiás eltérések: a méretváltozás, kóros alak és echoszerkezeti eltérés. A leszorítás, compressio felett az ideg megduzzad, a pontosan lemérhető duzzanat foka és kiterjedése arányos a leszorítás nagyságával. Látható a folytonosság (részleges, teljes), és kontúr megszakadás, compressio, dislocatio. Vizsgálható az ideg lefutása, környezethez való viszonya, mozgatósága.

Dinamikus vizsgálatnál, a végtag, ízület, izmok, inak aktív és passzív mozgatása közben vizsgáljuk ultrahanggal az ideget. A végtag elmozdulásához ill. az ízületek, izmok mozgásához az ideg a környezetében való elmozdulással, hosszirányú elcsúszással, és a fasciculusok egymáson történő elmozdulásával alkalmazkodik. Az ideg elmozdulása és a hullámos lefutású, nyúlásra képes intra- és extraneuralis erek intaktsága rendkívül fontos, hiszen ideg compressiónál, az ideg körüli hegesedéskor súlyos sensoros és motoros funkciókiesések jöhetnek létre.

Dinamikus vizsgálatnál megítélhető az ideg elmozdulása, dislocatiója, instabilitása, az ideg környezetében elhelyezkedő variációs izomkötegek, kóros terimék compressiós hatása, postoperatív hegesedés, letapadás.

A perifériás neurosonographia jelentősége tehát, hogy megerősíti a klinikai diagnózist, segít a neuropathiák differenciáldiagnosztikájában.

Alagút syndromában megmondható, hogy mi okozza az ideg compressioját. Van-e az alagútban variációs izomnyaláb, kóros képlet, folyadékgyülem, hol van a leszorítás pontos helye, van-e többszörös leszorítás.

Traumás esetekben látható-e az ideget comprimáló hematoma, lágyrészduzzanat, kitört, leszakadt csontdarab. Megvan-e az ideg folytonossága, vagy a tüneteket a létrejött ideg contusio, compressio, tractio okozza.

Postoperatív esetekben vizsgálható a csonttörés, callus, osteotomia, fémrögzítések, lemezek, csavarok, tűződrótok helyzete, a perifériás ideghez való viszonya. Diagnosztizálható a fémanyagok okozta idegsérülés, compressio, dislocatio. Ultrahangvizsgálat segítségével bejelölhető a bőrön az idegsérülés pontos helye, ez a sebészi feltárásnál nagy segítség.

Alagút syndromák műtéte után hegesedés, letapadás, a retinaculum elégtelen átmetszése, részleges vagy insufficiens neurolysis és idegtranspositio, postoperatív bevérzés, inflammatio mutatható ki.

A neurológiai tünetek hátterében megbúvó, tapintható terimeként megjelenő ideg tumorok felderítésében is rendkívüli az ultrahangvizsgálat szerepe.

Ultrahanggal vizsgálható végtagi perifériás idegek:

  • Felső végtagon: nervus radialis, nervus ulnaris, nervus medianus
  • Alsó végtagon: nervus ischiadicus (a piriformis alagút nem vizsgálható), nervus femoralis (az inguinalis régióban), nervus peroneus, nervus tibialis.

This post is also available in: angol